Az infokommunikációs technológia (ICT) integrált és minden elemet magában foglaló eszközt kínál a jövő intelligens nagyvárosainak működtetéséhez. Ráadásul az e feladatokat övező filozófiák, szemléletmódok közötti ellentétek áthidalásában is fontos szerepet játszhat.

Mostanában egyre több szó esik az intelligens nagyvárosokról, illetve arról a szerepről, amelyet a különböző fenntarthatósági problémák megoldásában játszanak. Az eligazodást és a lehetőségek jobb átláthatóságát szolgálja a Fujitsu „fenntartható nagyvárosi hálózat” (Sustainable City Network) koncepciója. Ennek segítségével beleláthatunk, hogyan oldhatók meg az ICT eszközeivel a különféle fenntarthatósági problémák. Ugyanakkor a koncepció a teljes városi ökoszisztémát lefedi, beleértve azokat a kisebb településeket is, amelyekkel a nagyváros kölcsönhatásban áll.

Nagyvárosok és globális fejlődés

A világ számos fenntarthatósági problémával szembesül: népességnövekedés, klímaváltozás, élelmiszer- és ivóvíz-biztonság, a biodiverzitás megőrzése, a természeti erőforrások kimerülése stb. A Föld népességének legnagyobb része nagyvárosokban fog élni már a következő évtizedekben, egyre nagyobb figyelmet kíván a speciális kihívásokat és lehetőségeket rejtő nagyvárosi környezet. Ezek megoldásához, kihasználásához azonban a vállalatok önállóan, egymástól elkülönülve nem elég erősek. A régi módszerek helyett arra van szükség, hogy a különböző iparágak a tudásukat és a technológiáikat egyesítve, közösen szüntessék meg a problémák kiváltó okait, felismerve, hogy valójában mindenkit egyformán érintő társadalmi gondokról van szó.

Jelenleg világszerte több mint 400 – ebből Japánban 24 – intelligens nagyvárosi projekt tart az előkészítés vagy a megvalósítás szakaszában. E projektek közül azonban csupán néhány esetben határozták meg egyértelműen az infokommunikációs technológia szerepét vagy alkalmazási lehetőségeit. A fejlesztések jellegét tekintve mintegy 150 városfejlesztési projekt, 150 intelligens villamosenergia-hálózati projekt, 120 megújuló energia projekt és 103 következő generációs közlekedési rendszerekkel foglalkozó projekt van folyamatban. Ezzel szemben az ICT-fejlesztési projektek száma mindössze 27.

A számok aránytalansága rávilágít az intelligens nagyvárosok előtt álló egyik legnagyobb kihívásra. Az ICT innovatív megoldásokkal képes ellátni a jövő intelligens nagyvállalatait, ám a jelenleg zajló vagy előkészített projektek szinte mindegyikéről elmondható, hogy jól körülhatárolható földrajzi egységként tekintenek a nagyvárosokra, másrészt egy-egy területre összpontosítanak (például energia, épületek, közlekedés). Így az infokommunikációs technológia hídszerepet is betölthet e projektek során megjelenő különböző szemléletmódok közötti. Ráadásul integrált és minden elemet magában foglaló eszközt kínál a jövő intelligens nagyvárosainak működtetéséhez, vizsgálatához és optimalizálásához.

1. ábra

52-55_Fujitsu_1_abra

A fenntartható nagyvárosi hálózat

Az intelligens nagyvárosok kihívásaira, többrétegű perspektívára van szükség, amelyben a különböző releváns szempontok (például emberi viselkedés, létesítmények és erőforrás-gazdálkodás, infrastruktúra, ipari területek, termékek és technológiák) egymással összefüggő, közös megoldásokban összefogható tényezők.

Az egyik alapötlet szerint olyan megoldásokat kell kidolgozni a komplex problémákra, amelyekben artériák hálózatán vagy egymáshoz kapcsolódó fogaskerekek rendszerén keresztül képzelhető el az erőforrások, az energia, az emberek, az áruk, a környezeti és egyéb információk áramlása. E folyamatokat pedig az ICT segítségével lehet megjeleníteni és szabályozni. Az is lényeges, hogy ne csak a nagyvárosok, hanem a környező kisvárosok és falvak is beépüljenek a hálózatba. A mezőgazdasági falvak például élelmiszerrel látják el a nagyváros lakóit, az pedig egészségügyi szolgáltatásokat nyújt a közeli kisvárosok és falvak számára. Ebből a szempontból fontos meghatározni a többrétegű problémák és az ICT összefüggéseit, illetve a kapcsolatok sokféleségét figyelembe véve hozzájuk rendelni a megfelelő ICT-technológiákat, termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat.

Folytatás a 2. oldalon

1 2 3 4