Az ICT és a települések jövőbeni fenntarthatósága

A fenntartható nagyvállalati hálózat koncepciójának alkalmazásakor az első lépés az adott települések valódi problémáinak tisztázása. A problémák kellő mélységű elemzése alapján megfelelő megközelítést kell kidolgozni a lakossággal, a helyi és regionális önkormányzatokkal egyetértésben. Problémát jelenthet például a népesség növekedése vagy csökkenése, a hulladéktermelés, a CO2-kibocsátás, az energiaellátás, az újrahasznosítható energia felhasználása, a foglalkoztatás, a mezőgazdaság fejlesztése, a csökkenő születésszám, a népesség öregedése, a környezetszennyezés és az ökoszisztéma pusztulása.

52-55_Tokio_Shinjuku_latkep_Wikimedia_Creative Commons

Belátható, hogy ezeket a problémákat nem tudja egyetlen nagyváros, kisváros vagy falu önállóan megoldani. Ehelyett célszerű a fenntartható nagyvárosi hálózat három alapvető szintje szerint kezelni őket. A jövő környezettudatos városait és intelligens városait nemrég kezdtük el kutatni többféle szempontból az 1. és a 2. szinten. Az ICT-rendszerek hatékony bevezetése és a közös platform kiépítése szempontjából a 2. szint a legfontosabb, ahol az ICT a különböző területek és problémák összekapcsolását, monitorozását, vizualizációját, elemzését és optimalizálását támogatja. Közepes és hosszú távon azonban még fontosabb a 3. szint vizsgálata. A nagyvárosok ideális jövőjének megteremtése és jelenlegi problémáinak megoldása szempontjából egyaránt lényeges, hogy kölcsönös kapcsolatokat építsenek ki más nagyvárosok, kisvárosok és falvak felé.

A cél a nagyvárosok szempontjából releváns problémákat és területeket érintő eszmecsere elindítása, amely révén többet hozhatunk ki az intelligens városokkal kapcsolatos korábbi vizsgálatok eredményeiből az egyes területeken (például energia, közlekedés, épületek). A hálózatokban megtalálható erőforrások, energia, információk, személyek és áruk vizualizációjához, elemzéséhez, menedzseléséhez és optimalizálásához az ICT nélkülözhetetlen eszköz. Biztosítja a vizualizációhoz szükséges monitorozási és érzékelőtechnológiákat, az elemzéshez elengedhetetlen adatbányászati technológiákat, a menedzselést támogató különféle automatikus vezérlőtechnológiákat és az optimalizációs megoldásokat. A kapcsolatok kiépítéséhez lényeges a különféle típusú információk kiterjedt monitorozása, amelyre a számítási felhő a legalkalmasabb. Big data és a nagy sebességű feldolgozási technológiákra szintén szükség van. Az ICT segítségével végzett munka értékeléséhez és hatásának vizsgálatához pedig olyan módszert kell kidolgozni, amely képes kvantitatív módon behatárolni a környezetterhelés csökkenését és az ICT alkalmazásával elért eredményeket.

Michinori Kutami
a Fujitsu környezetstratégiai egységének vezető technológiai szakértője

Takahiro Yamauchi
a Fujitsu környezetstratégiai egységén belül működő zöld stratégiai divízió munkatársa

Folytatás a 4. oldalon

1 2 3 4