A gazdasági elemzők – sokszor joggal – a makrogazdasági mutatók bűvöletében élnek. A makroeredmények mögött azonban egy sokszínű, változatos piacokon és adottságokkal boldogulni igyekvő vállalati kör áll. Ahhoz, hogy testreszabott gazdaságpolitikát vagy vállalati stratégiát alkothassunk, meg kell ismerni e sokszínűséget.

Reszegi László és Juhász Péter könyvükben közvetlenül a vállalati szintet vizsgálják: több mint 4600 Magyarországon működő 20 főnél nagyobb társaságot vettek górcső alá négy év pénzügyi kimutatásainak felhasználásával. A minta a magyar ipar több mint 50, a hazai export több mint 70 százalékát fedi le. Eredményeik azt mutatják, hogy a tulajdonosi háttér szerint lényegesen eltérnek a vállalatok, de ezen túl is igen differenciált a kép. A különbségek visszavezethetők a vállalatok nemzetközi integráltságára, a felhasznált tudás mennyiségére és a menedzsment színvonalára is. Ráadásul eredményes működés nagyon sokféle adottsággal lehetséges, nem csak egy recept van a sikerre.

A vallalati_teljesitmeny kicsi

A kötet – amely tartalmazza a szerzők cégeknek és gazdaságpolitikusoknak szóló javaslatait is – a tulajdonosoknak, a felsővezetőknek és a vállalati stratégia formálásában részt vevő valamennyi szakembernek ajánlott. A vállalati szakemberek mellett hasznos lehet a könyv a gazdaságpolitika formálóinak és a makrogazdasági elemzéssel foglakozóknak is, a kutatóknak és mindazoknak, akik szeretnék jobban megérteni a makrogazdasági eredmények és a vállalati teljesítmény kapcsolatának egyes vetületeit.

A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, akik tudományos tevékenységük mellett évtizedes gyakorlatot szereztek a vállalati tanácsadásban és az üzleti értékelésben is. Kutatásukban a sok hatótényezős vizsgálatok kockázatosságát elfogadva azt a célt tűzték ki, hogy a Magyarországon működő vállalatok széles körének teljesítményét elemezzék és jellemezzék. Meg kívánták határozni azokat a vállalati csoportokat és szegmenseket, amelyek követendő mintát adhatnak másoknak, vagy éppen megóvhatnak más cégeket a kudarctól. Keresték a teljesítmények mögött azokat a jellemzőket, amelyek alapján az egymástól különböző vállalatokból szignifikánsan különböző csoportokat tudtak képezni. Ez hozzájárulhat az egyes csoportokat célzó gazdaságpolitikai lehetőségek és korlátok feltárásához is.

Könnyen lehet, hogy e kötet több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol – írja a kötet bevezetőjében Reszegi László és Juhász Péter. Számos további kutatási lehetőség, vizsgálati irány kínálkozik még. Már csak terjedelmi okok miatt sem törekedhettek teljességre, de betekintést kívántak adni azokba a folyamatokba és gondolatokba, amelyeket a statisztikák böngészése során legizgalmasabbnak találtak. A kötet azonban több mint üzenet a hasonló területen kutatóknak. A szerzők azt remélik, hogy eredményeikre építve könnyebb lesz olyan kifinomult, szofisztikált vállalati ösztönző programok kidolgozása, amelyek a magyar gazdaság megerősödését szolgálják. Abban is bíznak, hogy számos vállalatvezető és cégtulajdonos haszonnal tudja forgatni könyvüket, és a bemutatott módszertan illetve eredmények alapján pozícionálhatják és jellemezhetik vállalatuk teljesítményét, és értékelni tudják lehetőségeiket.