SPORTADATELEMZÉS

A magyar sport jelenleg rengeteg állami és egyéb támogatást kap, azonban a vetélytárs országok sportra fordított költései is jelentősen emelkednek napjainkban. A világ sportszakmai fejlődése azt mutatja, hogy az elemzési eszközök bevonásával hatalmas minőségjavulás érhető el egyéni- és csapatszinten egyaránt.

Dr. Géczi Gábor tanszékvezető egyetemi docens, Testnevelési Egyetem (TF)

Rendelkezésre állnak biomechanikai, terhelésélettani valamint testösszetételt analizáló gépek, illetve a sportágspecifikus technikai és taktikai elemző hardverek, szoftverek, amelyek használata jelentős mértékben támogatja a kiemelkedő sporteredmények elérését. Az elemzések pontos és megbízható adataira a szakpolitikusoknak, a támogatóknak, a szponzoroknak és más döntéshozóknak is szükségük van, hogy valós talajon állva ítélhessék meg egy sportszervezet vagy akár egy egész sportág teljesítményét.
Az állam már igen régóta próbálkozik valid adatok megszerzésével, amit jogszabály (166/2004. Korm. rendelet) is megtámogatott. A Nemzeti Sportinformációs Rendszer azonban a mai napig nem működik megfelelően. A kormányrendelet ugyan kimondja, hogy „2005 január 16-tól nem részesülhet állami támogatásban az az adatszolgáltató, amely nem tett eleget az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének és a már folyamatban lévő, az államháztartás valamely alrendszeréből származó támogatást fel kell függeszteni”, de érdemben még nem történt ilyen intézkedés. Pedig a minőségfejlesztés atyjaként számon tartott William Edwards Deming (1900 – 1993) híres megállapítása alapján tudjuk, hogy „Nem tudod menedzselni azt, amit nem tudsz mérni”.

12-13 oldalUgyanakkor a hazai sportban csak néhány területről vannak (többnyire hiányos vagy közelítő) adataink. Az államigazgatás egyéb területeken már törekszik a párhuzamosságok megszüntetésére az adatbázisokban, hiszen a nagy, állami informatikai rendszerek összehangolásával gyorsabban és egyszerűbben lehetne használható adatokhoz hozzájutni. A sporton belül gondoljunk csak a versenyzők adataira (név, lakcím, életkor, sportorvosi igazolás kelte stb.), amelyek az adatbázisokban (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Országos Egészségpénztár) már részlegesen megvannak, vagy a sportszervezetekről (törvényszéki nyilvántartás a civil szervezetekről) és a létesítményekről (építési hatóság, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) meglévő tárolt adatokra, de ezek az adatbázisok még egyelőre nincsenek összekötve.

Pedig egy sor információra szinte minden döntésnél szükség van:

▪ A sportszervezet neve, székhelye és alapító okiratának kelte, a bejegyző végzés száma, működik-e;
▪ A sportszervezet vagyoni helyzete, pontos gazdálkodási adatai;
▪ Igazolt és nem igazolt sportolók aktuális létszáma, életkora, jogi státusza;
▪ Edzők létszáma, képesítéseik és foglalkoztatási formájuk;
▪ Vezetők létszáma, képesítéseik és foglalkoztatási formájuk;
▪ Kisegítő személyzet létszáma, képesítéseik és foglalkoztatási formájuk;
▪ A sportszövetségek székhelye és alapító okiratának kelte, a bejegyző végzés száma és tagszervezeteik száma;
▪ A sportszövetségek által kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban, korosztályi bontásban;
▪ A versenyengedéllyel rendelkezők tényleges részvétele a versenyrendszerekben (amatőr, hivatásos, vegyes) területi megoszlásban;
▪ A sportszövetségek által kiadott edzői engedélyek korosztályi bontásban;
▪ A sportszövetségek által kiadott játékvezetői engedélyek;
▪ A sportszövetségek által kiadott hivatalos személyek (zsűri, versenybíró) engedélyek;
▪ A sportágak által használt sportlétesítmény neve, címe, tulajdonosa, területe, befogadóképessége, kihasználtsága éves szinten, a sporttevékenység(ek) jellege és a használó szervezetek neve.

Ahhoz, hogy a magyar sport megőrizze előkelő helyét a világban fontos lenne a pontos analízisen alapuló sportágfejlesztésre, illetve az állami és egyéb támogatások, a szponzorpénz-felhasználás hatékony rendszerének kialakítására. Azokban a társadalmakban (elsősorban az angolszász országokban), ahol a sport teljes mértékben transzparens módon működik, az eredmények egyre javuló tendenciát mutatnak és döntően a piac szabályozza a területet. A hazai sportszervezetek honlapjai, beszámolói azonban sok esetben nem nyújtanak kellő tájékoztatást a szakmai vagy gazdasági folyamataikról. Ennek megváltozásához az általánosan elterjedt önös gondolkodásmód változására van szükség. Erre a sportban nagy energiát kell fordítani, de elegendő időt is kell hagyni.