STUDIÓ

A szoftverek szerzői jogi védelme és licenckonstrukciói – Kultúra és jog 3.

A számítástechnika szakmai értékítélete a döntő egy program eredetiségének s védelmének ügyében. Ez a gyakorlati nehézségek dacára is helyeselhető.

Gamification és közgazdászképzés – Játszani is enged?

A gamification eszközeinek fontos szerepük lehet az oktatás hatékonyságának növelésében is. A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyik kurzusának játékosítása ezt igazolja.

A közös jogkezelés – Kultúra és jog 2.

A szerzői jog a szellemi alkotások védelmét szolgáló klasszikus intézmények modernizálásával és néhány újszerű megközelítéssel próbál lépést tartani a gyorsan változó körülményekkel.

Digitális gazdaság és társadalom – Magyarország a hátsó sor közepén

Nem lehetünk rá büszkék, amit az EU országainak digitális gazdasági és társadalmi fejlettségét mérő DESI index idén rólunk mutat.

Erik Schmidt – Jonathan Rosenberg: Google – Így vezetünk mi

Az igazán sikeres cégek nemcsak azért jutnak fel a csúcsra, mert valami nagyszerűt csinálnak, hanem főleg azért, mert nagyszerűen csinálják.

Viktor Mayer-Schönberger – Kenneth Cukier: BIG DATA

A megújuló információtömeg elemzésével olyan összefüggések tárhatók fel, amelyek a cégeket versenyképesebbé tehetik.

High tech fogyasztás: információtechnológia a gyermekes háztartásokban

Neulinger Ágnes, Budapesti Corvinus Egyetem A gyermekes háztartások fogyasztása jellemzően eltér a gyermektelenekétől. Ez a technikai eszközökkel való ellátottságra és a digitális fogyasztásra is érvényes. Tudományos és üzleti szempontból egyaránt gyakran vizsgálják a gyermekes háztartások fogyasztási sajátosságait, hiszen ezek jelentős hatással vannak a teljes

Kultúra és jog – versengő érdekek

A szerzői jog a klasszikus jogintézmények modernizálásával, és néhány újdonsággal próbál lépést tartani a digitalizáció miatti gyors változásokkal.

Úton az online játékos közösségek társadalma felé?

A körülöttünk formálódó virtuális világ potenciális kulcsszereplői – az Y- és Z-generáció tagjai – számára a változás fontos eleme a sokszereplős online közösségi játék.

Kerekes Pál: Self-Publishing: az önmenedzselésű független könyv irodalmi és kiadói modellje

A kereskedelmi célú e-könyv még nem termel elég bevételt, a digitális könyvkiadás anyagi alapjai hiányoznak. De a helyzet változóban van.