A szerzői jog a klasszikus jogintézmények modernizálásával, és néhány újdonsággal próbál lépést tartani a digitalizáció miatti gyors változásokkal.