szerzői jog

A szoftverek szerzői jogi védelme és licenckonstrukciói – Kultúra és jog 3.

A számítástechnika szakmai értékítélete a döntő egy program eredetiségének s védelmének ügyében. Ez a gyakorlati nehézségek dacára is helyeselhető.

A közös jogkezelés – Kultúra és jog 2.

A szerzői jog a szellemi alkotások védelmét szolgáló klasszikus intézmények modernizálásával és néhány újszerű megközelítéssel próbál lépést tartani a gyorsan változó körülményekkel.

Kultúra és jog – versengő érdekek

A szerzői jog a klasszikus jogintézmények modernizálásával, és néhány újdonsággal próbál lépést tartani a digitalizáció miatti gyors változásokkal.