SPORTADATELEMZÉS

A kedvezményezett sportszervezetek négy év alatt mintegy 200 milliárd forinthoz jutottak azáltal, hogy a vállalkozások a társasági adójukból ezt átengedték nekik. A rendszer átláthatóságát sok vita övezi, de az biztos, hogy a pénzfolyam megtette hatását.

Dr. Gősi Zsuzsanna, egyetemi docens, Testnevelési Egyetem (TF)

A magyar sportszektorban az elmúlt öt évben jelentősen megváltozott a finanszírozás képe, a közösségi források szerepe megnövekedett. Egyrészt nőtt a közvetlen állami támogatás összege, másrészt a TAO-rendszer bevezetésével a társasági adó meghatározott része is átkerült szektorba. A változást egyértelműen mutatják a szövetségek, nonprofit sportszervezetek adatai.

Látvány-csapatsportágak

A sportszektor számára fontos változást hozott, hogy 2010-től kezdve stratégiai ágazatként kezelik nemzetgazdasági szinten. Az első gazdaságilag jelentős változás az úgynevezett TAO (társasági adó) támogatás bevezetésével kezdődött. A támogatás szó azonban nem mutatja pontosan a valóságot. A törvényi változások hatására a vállalkozások az adójuk egy részét közvetlenül sportszervezetek részére juttathatják, és nem adóként fizetik be a központi költségvetésbe. Ez a közösségi bevételek egy részének átengedését jelenti. A rendszer bevezetésével az öt kiválasztott sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) azaz az úgynevezett látvány-csapatsportágak forrásai jelentősen megnövekedtek. A TAO rendszer jelentősége abban áll, hogy az adott sportág szinte minden szervezete – legyen szó akár a sportági szakszövetségről, akár sportegyesületről – önállóan készít sportágfejlesztési programot, és ezáltal jogosulttá válik támogatók keresésére.

16-17_t1

A táblázat megmutatja, hogy mindegyik látvány-csapatsportág szövetség bevétele jelentősen növekedett. A kiinduló év a 2010-es, hiszen akkor még nem működött a rendszer. A változások 2011-től már láthatóak. A szövetségek a bevétel növekedését részben saját szervezetük fejlesztésére, és a megnövekedett feladatok ellátására fordították. Emellett közvetlen támogatást és díjcsökkentést is képesek nyújtani a tagjaik részére. A TAO-rendszer hatására éves szinten 38-40 milliárd többlet forráshoz jutott a versenysport érintett szelete.

Kiemelt sportágak

A támogatás veszélyeket is hordozott magában. A hagyományos magyar, az olimpiákon sikeres sportágak elvesztik a forrásaik nagy részét. Ezek egy része 2013-tól azonban kiemelt állami támogatásban részesül. Az első körben tizenhat sportág kapott nagyobb mértékű segítséget. Jellemzően azok a preferált sportágak, amelyek az olimpián és világversenyeken hagyományosa jól teljesítenek. A tizenhat kiemelt mellett további tizenhat sportág a felzárkóztatási alapba került. A TAO-rendszertől eltérően itt a klubok közvetlen forrást nem kapnak, csak az adott szövetségen keresztül részesülhetnek támogatásban. A támogatást alapvetően három cél szerint osztják el: versenysportra, utánpótlássportra és egyesületi támogatásra. Az elosztásai arányok kialakításáról és a források elosztásáról az adott sportági szakszövetség gondoskodik.

16-17_1

Az ábrán a kiemelt sportágak közül az a kilenc szerepel, amelyek 2013-ban, és 2014-ben a legnagyobb összegű támogatást kapták. Mindegyik sportágnál látszik, hogy 2012 után megnövekedtek a szövetségi bevételek. A korábbi időszakban két kiugró bevételt láthatunk, a kajak-kenu és az úszó szövetségnél. A bevételnövekedés mindkét esetben nemzetközi világesemény megrendezésének köszönhető.

Végrehajtó sportszervezetek

A sportszektorban működő nonprofit szervezetek jellemzően két formában jelennek meg: alapítványként és sportegyesületként. A finanszírozás változásának hatására az úgynevezett végrehajtó sportszervezetek bevétele is növekedett.

16-17_t2

A táblázat adataiból kiolvasható, hogy 2005-től 2010-ig csökkenő tendencia figyelhető meg. Majd 2010 után elindult az összes bevétel növekedése, és az egy szervezetre jutó bevétel növekedése. Összehasonlítva az egy nonprofit szervezetre jutó átlagos bevétel 2010-ben 18,499 millió forint volt, azonban a sportszervezetek esetében ez a szám csak 5,726 millió forintot ért el. A nonprofit szervezetre jutó bevétel 2013-ra 19,237 millió forintra emelkedet, míg a sport esetében a 2013-as összeg 9,920 millió forintra. Az adatokból látható, hogy a nonprofit szervezetekre jutó rész is növekedett, de sokkal kisebb mértékben, mint a sportszervezeteknél. Azonban az egy sportszervezetre jutó összeg még így is elmarad a nonprofit szervezetek átlagától.

Összegzés

A gazdasági erősödés mellett két másik tényező növekedése még nagyon fontos. Az egyik a sportolói létszám növekedése, amelyet megmutathat az igazolt sportolói létszám változása. Ez a tendencia már rövidtávon is jelentkezik. Emellett nagyon fontos, hogy hosszútávon a szabadidő szerkezete is átalakuljon, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály esetében növekedjen a sportra fordított idő. Az adatok alapján a látvány-csapatsportágakban 2010-ben 234 ezer igazolt sportoló volt, ez három év alatt majdnem százezer fővel 331 ezer főre emelkedett. A kiemelt sportágak esetében is látszanak a pozitív változások már egy év után, hiszen a kicsivel több, mint 35 ezres igazolt sportolói létszám 42 ezerre növekedett. Ezzel párhuzamosan emelkedett a bejelentett edzők létszáma is. A sportra fordított összegek növekedése egyértelműen kimutatható a szervezetek bevételének változásában. A rövid távú hatás, amelyet az igazolt sportolói létszám mutat, szintén növekedésnek indult. A jövőre tekintve ez akár alapját adhatja egy mozgásgazdagabb életforma kialakulásának Magyarországon.

Felhasznált Irodalom▪ Infojegyzet 2014/16 Sportfinanszírozás http://www.parlament.hu/documents/10181/73472/Infojegyzet_2014_16_sportfinanszirozas.pdf/c6477538-9d4e-49c9-a031-bf8a32111502
▪ Olimpikon akar lenni? http://index.hu/sport/2012/london/cikkek/a_londoni_sikerek_alapjai/
▪ Félmillió igazolt utánpótláskorú sportolót Magyarországon (MTI tudósítás alapján, Simicskó István interjú) http://kaposvarmost.hu/hirek/orszagos-hirek/2015/07/17/felmillio-utanpotlaskoru-sportolot-magyarorszagon.html
▪ Dr. Simicskó István: Társadalompolitikai és stratégiai célok (előadás) http://www.hegyvidek.hu/site/ppt/Simicsko_Istvan-allamtitkarsag.pptx
▪ Szervezeti beszámolók: www.birosag.hu
▪ Nonprofit szektor jellemzése: www.ksh.hu